Kontakt

Bezpečnostně technologický klastr, o.s.

Sídlo:
Lumírova 13
730 00 Ostrava - Výškovice
Kancelář a adresa pro doručení:
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava - Poruba
Fakturační údaje:
IČ: 22873643
DIČ: CZ22873643
bankovní spojení: 107-820370277/0100
Prezident
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
email: milos.kvarcak@vsb.cz
Výkonný manažer
Ing. Robert Chlebiš
tel. +420 597 329 061
email: robert.chlebis@btklastr.cz
Projektový manažer
Mgr. Simona Guzdková
tel. +420 597 329 206
mob. +420 734 232 532
email: simona.guzdkova@btklastr.cz
Finanční manažer
Ing. Kateřina Honajzrová
tel. +420 597 329 145
mob. +420 734 232 528
email: katerina.honajzrova@btklastr.cz